Vores kompetencer 

VORES KOMPETENCER

Sofie Rifbjerg Efterskole er en specialefterskole under efterskoleloven. Skolen optager elever med særlige behov eller generelle indlæringsvanskeligheder.

Skolen har 94 pladser. Eleverne på Sofie Rifbjerg Efterskole har gennemført folkeskolen med ekstra støtte eller kommer fra egentlige specialkasser i folkeskolen.

​Skolen tilbyder almindelig undervisning, der er tilpasset elevernes forudsætninger for at tilegne sig viden.

Vi lægger vægt på undervisning på hold tilpasset de unges behov og læringsstil og gennem læring gennem praktisk arbejde på skolens værksteder.

ASF

Sofie Rifbjerg Efterskole er et sted med højt til loftet – på alle måder. Her skaber forskelligheder fælles udvikling, imens naturen omkring skolen er rum for både aktivitet og eftertanke.

På Sofie Rifbjerg Efterskole gøres en ekstra indsats for at skabe et autismevenligt miljø.

De unge tilbydes et ungdomsmiljø som kombinerer kvaliteter fra det almene efterskolemiljø med faglig viden om autismeproblematikken.

I arbejdet med de unge sættes der fokus på:

  • En grundlæggende teoretisk forståelse af autismen
  • En individuel tilrettelæggelse af hverdagen ud fra et grundigt kendskab til den enkelte elev.
  • En tilpasset organisering af det faglige og sociale miljø, med fokus på den konkrete elevs særlige evner og behov.
  • En målrettet forberedelse til en aktiv og meningsfuld ungdoms- og voksentilværelse.
  • En grundig indslusning og et tæt forældresamarbejde gennem hele opholdet.
  • En udvidet kontaktlærerfunktion, hvor kontaktlæreren er en af skolens ASF-ressource-personer, eller hvor kontaktlæreren er i tæt
  • samarbejde med en af disse.
  • At indføre mere autismespecifik undervisning
  • Mulighed for at arbejde med selverkendelse.

Endelig lægges der også vægt på, at der er en grundlæggende forståelse for autisme i hele personalegruppen, og at skolens ressourcepersoner løbende efteruddannes inden for området.​

Vores tilgang til ADHD

Vi udvikler til ansvar.

​På Sofie Rifbjerg Efterskole mener vi, at ansvarlighed for sig selv, hinanden og omgivelserne danner grundlaget for, at den enkelte kan deltage aktivt i et demokratisk samfund. For unge med ADHD kan netop ansvaret for sig selv og andre være vanskeligere at udvikle og balancere – blandt andet på grund af impulshandlinger. Derfor sætter vi i vores tilbud til unge med ADHD endnu mere fokus på arbejdet med ansvar. Med tæt opfølgning og vejledning fra lærere træner vi ansvaret intensivt i dagligdagssituationer.​

Vi oplever hvert år, at unge med ADHD har mange ressourcer at tilbyde samfundet, når de selv bliver bevidste om, hvordan de bedst bruger dem.

Fokus på balancen mellem at lære og at være

På Sofie Rifbjerg Efterskole tror vi på, at høj livskvalitet opstår, når vi kan balancere både at lære og at være. Derfor fokuserer vi på den enkeltes alsidige udvikling. Undervisningen på Sofie Rifbjerg Efterskole er meget praktisk orienteret, men den boglige undervisning spiller også en stor rolle i vores hverdag. Undervisningen i de boglige fag er særligt tilrettelagt med vilkår og individuelle hensyn, så den enkelte elev profilerer mest muligt af undervisningen.

Naturen understøtter alsidig udvikling

​Vores naturlige omgivelser giver mange muligheder for alsidig udvikling og ser ud til at fremme ro og koncentration hos unge med ADHD. Derfor spiller aktiviteter og eftertanke i forskellige naturlige rum en særligt stor rolle i ADHD-tilbuddet.

​Ofte er manglende handlekraft ikke noget problem for unge med ADHD. Udfordringen består i højere grad i at vurdere konsekvenserne af en handling og, hvilke handlinger der derfor er befordrende at iværksætte. Vurderingen af, hvad der er hensigtsmæssigt at bruge sine kræfter på, vil være til løbende dialog i samspillet mellem voksne og unge i vores ADHD-tilbud.​

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner