Mobbepolitik 

MOBBEPOLITIK

Skolens værdigrundlag fordrer et humanistisk livssyn, livskvalitet og ligeværdighed over for alle. Dette gælder både for forældre, elever og personalet.​

Derfor er der ingen tolerance over for mobning og vold. Opstår der tilfælde af mobning og vold – skal der handles på det. Skolen har 2 mobbekonsulenter, som skal kontaktes. De vil herefter medvirke ved løsning af problematikken.​

Sådan definerer vi mobning

 • Mobning er mere end drilleri og konflikter
 • Mobning er en gruppes (eller en enkeltpersons) systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkeltperson gennem længere tid på et sted, hvor personen er tvunget til at opholde sig​

Sådan forebygger vi mobning

 • I det daglige skal lærerne medvirke til at løse konflikter
 • Kontaktlæreren skal tage sociale problemstillinger op og gøre eleverne bevidste om ansvaret over for hinanden
 • Der arbejdes gennem al undervisning og kontakt med eleverne med forebyggelse af mobning
 • Alle klasser udfærdiger fælles sociale regler
 • I socialfag og livskundskab fokuseres der ekstra meget på tiltaleformer og sprogets kommunikative betydning
 • Eleverne påvirkes til selv at arbejde aktivt i konfliktløsningen
 • Vi arbejder for at eleverne skal inddrages i arbejdet.​

Sådan handler vi – trin 1

Hvis en elev bliver drillet/mobbet, skal det håndteres således:​

 • Ved konstatering af drilleri/mobberi skal der reageres omgående og handlingen skal stoppes.
 • De implicerede kaldes straks til en samtale.
 • Kontaktlærerne kontaktes og forklares, hvad der er sket, og hvordan samtalen med de pågældende unge er forløbet.
 • Kontaktlærerne taler med de involverede unge så hurtigt som muligt.​

Sådan handler vi – trin 2

Hvis ovennævnte “trin 1” ikke lykkes, gøres følgende:​

 • Forstanderen kontaktes og forklares, hvad der er gået galt.
 • Kontaktlærerne indkalder til et møde, hvor begge unge og deres forældre deltager samt forstanderen.
 • Hvis der ikke opnås en løsning på mødet, kan forstanderen bede mobberen om at tage en tænkepause på 1 uge for at overveje, om han/hun ønsker at fortsætte på skolen med fuld accept af skolens værdigrundlag.​

Hvad kan vi gøre for at forebygge mobning?

Vi kan alle gøre en masse i fællesskab for at undgå disse situationer.

Det er vigtigt, at der er et godt sammenhold på de enkelte hold.

Det er meget vigtigt, at I som forældre møder op til forældremøderne og sociale arrangementer. Her viser vi de unge, at vi er glade for vores skole, at vi respekterer hinanden, og at vi kan lide at være sammen

I yderste konsekvens, hvor forældreopbakningen til skolens værdigrundlag samt ansvarsfølelsen over for fællesskabet og de sociale værdier mangler, bør det overvejes, om skolen er den rigtige for det pågældende barn.​

I tilfælde af grov vold

Udøver en elev grov vold over for en anden elev eller en voksen, bortvises eleven øjeblikkeligt. De sociale myndigheder underrettes og/eller der foretages politianmeldelse.​

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner