VISION OG VÆRDIER

VISION OG VÆRDIER

Vision.

Ved en vision forstår vi et billede af en ønsket fremtid: Inden for synsvidde, men uden for rækkevidde. Med en vision for Sofie Rifbjerg Efterskole ønsker vi at alle – elever, medarbejdere, bestyrelse, forældre – har et tydeligt billede den fremtid, vi ønsker for vores skole. Noget fælles at navigere efter, som kan give sammenhæng og retning. Både i dagligdagen og når de langsigtede prioriteringer skal besluttes.

Sofie Rifbjerg Efterskole vil være blandt Danmarks bedste specialefterskoler til individuel udvikling.

Vi sætter eleven i centrum, finder potentialet og skaber tydelige resultater. Vi ved hvad vi kan, og ikke kan.

Vi er stærke på fritidsdelen. Vi skaber gode rammer og relationer hele døgnet. Vi bruger hinandens unikke kompetencer og faglighed. Vi sikrer elevens trivsel og faglighed.

VÆRDIER
PROFESSIONALISME

– Tydelighed. Handling. Fælles besluttet pædagogisk værktøjskasse. Velforberedt. Grundighed. Faglighed. Fokuseret og løbende evaluerende. Punktlig. Kompetent.

TRIVSEL
– Tillid. Taler med hinanden ikke om hinanden. Samarbejde. Kommunikation: god videndeling og nærværende samtaler. Tryghed. Lyst, energi, smil. Anerkendelse.

VISIONSUNDERSTØTTENDE
– Vi gør os umage. Vi er ansvarlige. Vi gør hvad vi siger. Troværdige. Vi skaber udvikling og livsduelighed. Vi er gode eksempler og rollemodeller.

Vi vil være en efterskole for nutiden. Vi vil i de frie skolers tradition give vore elever personlige, sociale og faglige forudsætninger for at træffe deres egne valg i det samfundsfællesskab, de skal leve i.

Vi har et humanistisk livssyn, og tror på at opdragelse, omsorg, pasning og undervisning i skole, institution og hjem, naturligvis har det mål at skabe det rum, der gør, at den enkelte i øjenhøjde kan undersøge sin egen sårbarhed, og udvikle de kompetencer, der gør, at de stopklodser som livet præsenterer en for, trods usikkerhed bliver overvindelige og kilde til ny glæde og udvikling.

 

Vi har det som en fælles ambition, til stadighed at udvikle os og blive klogere på, hvad nutidens skole for livet i praksis indeholder og kræver. Den stadige udforskning og udvikling er en del af vores vision, pædagogik og profil.

​At være elev og medarbejder på Sofie Rifbjerg Efterskole skal udvikle mennesker personligt, socialt og fagligt.

Værdigrundlag

​Det er vores grundsyn, at alle mennesker er lige værdifulde og skal behandles ligeværdigt.

Alle skal have mulighed for at udvikle sig og har ret og pligt til at tage del i samfundet efter evne.

Mål

​Vores mål er at drive undervisning og samvær for elever med særlige

læringsforudsætninger.

​Vi har et humanistisk livssyn, og vil via dannelse, opdragelse, omsorg, undervisning og samarbejde på efterskolen skabe det rum, der gør, at den enkelte i øjenhøjde kan undersøge sin egen sårbarhed, og udvikle de kompetencer, der gør, at de stopklodser som livet præsenterer én for, trods usikkerhed bliver overvindelige og kilde til ny glæde og udvikling.

Målet kan således beskrives i følgende overskrifter:

  • at forøge den enkelte elevs viden og erfaringer, både personligt og fagligt.
  • at udvikle selvstændighed, selvtillid og selvværd.
  • at udvikle ansvarlighed over for sig selv og andre.
  • at eleven forholder sig til sin egen fremtid.
  • at eleven oplever succes, ved at gennemføre et eller flere skoleår.​

Pædagogisk strategi

Vi arbejder med ”nærmeste udviklingszone” kan selv – kan med hjælp –kan ikke endnu.

Udviklingen skabes med tilknytning og krav.

​Vi arbejder pædagogisk med tilknyttende relationer.

Dvs. at opøve vores evne til virkelig at se, høre og mærke elevens behov.​

Her vil vi opleve behov hos eleven som er infantile.

​Disse skal vi træne i at udsætte for eleven med små skridt og frustrationer. Således at infantile behov overskrides og rettes imod udviklingsbehov – nærmeste udviklingszone.​

Elever

Muligheder

Fag

For livet

Kontakt os

Brarupvej 2 – 12
4840 Nørre Alslev 

Telefon: 544321216
Vagttelefon: 20921118

Email: kontor@sofierifbjerg.dk / Sikkermail@sofierifbjerg.dk

Cvr: 14618600

​OM SKOLEN

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.

 

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner