Livskundskab 

​Livskundskab

Formålet med livskundskab på SRE er at give eleverne viden, færdigheder og redskaber til at håndtere de udfordringer og dilemmaer, de kan støde på i deres daglige liv og fremtidige voksenliv. Livskundskab er en tværfaglig undervisning, der integrerer emner som personlig udvikling, sociale relationer, sundhed og trivsel, økonomisk forståelse, etik og værdier, og samfundsmæssig deltagelse.

Formålet med livskundskab kan opdeles i flere specifikke mål:

Personlig udvikling: Livskundskab har til formål at hjælpe eleverne med at udvikle deres selvbevidsthed, selvstændighed og selvrefleksion. Eleverne skal lære at kende sig selv bedre, identificere deres styrker og svagheder, og arbejde med at opbygge et positivt selvbillede.

Sociale relationer: Livskundskab sigter mod at styrke elevernes evne til at opbygge og vedligeholde sunde og respektfulde relationer. Eleverne lærer at kommunikere effektivt, udvise empati, løse konflikter og samarbejde med andre.

Sundhed og trivsel: Formålet med livskundskab er at give eleverne viden om sundhed, kost, motion, søvn og mental velvære. De skal lære at træffe sunde valg og tage ansvar for deres egen trivsel og velvære.

Økonomisk forståelse: Livskundskab ønsker at ruste eleverne med grundlæggende økonomiske færdigheder og forståelse. Eleverne lærer om budgettering, forbrug, opsparing, investeringer og økonomisk ansvarlighed.

Etik og værdier: Livskundskab hjælper eleverne med at udvikle deres forståelse af etiske principper og værdier. De reflekterer over forskellige dilemmaer og lærer at træffe velovervejede og moralske beslutninger.

Samfundsmæssig deltagelse: Livskundskab har til formål at engagere eleverne i samfundet og give dem viden om samfundets opbygning, demokrati, rettigheder og pligter. Eleverne opfordres til at deltage aktivt i samfundet og bidrage positivt til fællesskabet.

Samlet set handler livskundskab på SRE om at give eleverne de nødvendige færdigheder og redskaber til at håndtere livets udfordringer og træffe informerede valg, der bidrager til deres personlige udvikling og trivsel både nu og i fremtiden.

 

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner