Skolekreds og bestyrelse 

SKOLEKREDS OG BESTYRELSE

Skolekredsmedlem – hvorfor?

​Efterskolen har brug for al den støtte, den kan få til arbejdet med unge, der har brug for en anderledes tilgang til undervisning og uddannelse end den meget boglige. De unge får din støtte, fordi du kan gå ind for skolens værdigrundlag. Skolens personale har brug for at vide, at de har et solidt bagland og bakkes op – også når arbejdet kræver sin mand og kvinde. Bestyrelsen har brug for en medlevende skolekreds, der giver engagementet mening, og som kan bidrage til fortsat fornyelse og variation i bestyrelsesarbejdet.

Skolekredsmedlem

​Skolekredsen på Sofie Rifbjerg Efterskole er skolens repræsentantskab.

  • Skolekredsen mødes til den årlige generalforsamling, hvor skolens drift og regnskab godkendes.
  • Medlemmer af skolekredsen kan vælges til skolens bestyrelse.
  • Skolekredsen vælger 7 medlemmer og 2 suppleanter til skolens bestyrelse.
  • Medlemmerne af skolekredsen betaler et årligt kontingent på 100 kr. Kontingentet bruges til at give økonomisk støtte til aktiviteter og oplevelser for efterskolens elever.​

Skolekredsmedlem – hvordan?

​Du kan blive medlem af Sofie Rifbjerg Efterskoles skolekreds, når du:

  • kan gå ind for Sofie Rifbjerg Efterskoles værdigrundlag, som fremgår af skolens vedtægter og hjemmeside:

”Skolens idégrundlag er et demokratisk, humanistisk livssyn, hvor FN`s menneskerettighedsbegreber afspejles i hverdagens indhold.

Gennem praktisk og teoretisk arbejde er det skolens mål, at give eleverne en positiv oplevelse af egne kræfter og evner.

Såvel indholdsmæssigt som gennem rammer for elevers og personales færden og samspil tilstræbes en personlighedsudvikling baseret på livskvalitet og ligeværdighed.”

  • betaler et kontingent til skolekredsen på kr. 100, som kan indbetales på kontonummer 5067 832126-1

Bestyrelse

Formand: Dorte Dangaard : ddj76@iclou.com

Næstformand: Niels Bach Petersen : privatnbp@gmail.com

Øvrige medlemmer:

Jørgen Hemmingsen: jhemmingsen79@gmail.com

Lars Sørensen: ls@enelco.dk

Lene Hatt: 4800lene@gmail.com

Dorte Bondo: bondodorte@gmail.com

Fie Bjørnholt-Schou: fie.bjornholt@gmail.com

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner