Skolevejledning

Dit barn bliver sendt godt og sikkert videre

Sofie Rifbjerg Efterskole hjælper – sammen med dig – dit barn med at finde den uddannelsesvej, der er rigtig for dit barn.

Gennem skolevejledningen forsøger vi at få løst uddanacnelsesmæssige spørgsmål og problemer, så eleven bedre kan vurdere om en bestemt uddannelse eller en bestemt skole er tiltrækkende. Skolevejledningen på Sofie Rifbjerg Efterskole varetages af henholdsvis kontaktlærerne og skolevejlederne Line Poulsen og Finsen.

Vejledningen omfatter blandt andet følgende:

 • Oplæg og vejledning i forhold til realistisk uddannelsesplan
 • Vejledning og hjælp til udfyldelse af uddannelsesplan
 • Krav og indhold i ungdomsuddannelserne
 • Information om og besøg på relevante ungdomsuddannelser
 • Informationssøgning relateret til uddannelsesplanlægning
 • Faglige begreber og uddannelse og erhverv

Eleverne skal arbejde med at:

 • Have kendskab til og mulighed for at forstå sine kompetencer bl.a. gennem forældreinterviews (i efterårsferien og i samarbejde med kontaktlæreren)
 • Eleven skal være med til at vurdere egne muligheder og potentialer
 • Anvende relevant information om elevens uddannelsesønske
 • Anvende elektronisk informationssøgning om ungdomsuddannelser
 • Eleverne skal arbejde med OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

Brobygning:

 • Brobygning tilbydes til 2. årselever efter oplæg fra vejleder
 • Vi lægger vægt på at brobygning er et tilvalg
 • Vejlederne tilmelder eleven til brobygning og hjælper med transport til og fra brobygning

Gennemgang af uddannelsesplaner:

 • Eleverne laver løbende igennem året en elektronisk uddannelsesplan
 • Vejlederen bruger uddannelsesplanen, i den udstrækning det er muligt, som grundlag for vejledningssamtaler med den enkelte elev