Pigeliv

Pigeliv er et lukket forum kun for piger, hvor der frit kan drøftes, diskuteres og betros med samme køn. Der vil af lærerene blive holdt oplæg i de forskellige emner, ligesom der vil blive uddelt relevant materiale samt vist film, med efterfølgende diskussion. Efterhånden vil der dukke nye emner op, f.eks. situationer i efterskolelivet, som vil være relevante at diskutere. Samtidig vil der være mulighed for at drøfte emner som eleverne foreslår.

Dette forum skal være et trygt sted, hvor man kan sætte ord på tanker og følelser, og hvor man ikke altid er alene med disse.
Man får øvelse i at kunne rumme andres spekulationer og måske kunne bidrage med egne erfaringer.