Overgangsfrekvens fra skoleåret 2017 -2018

Overgangsfrekvens til videre ungdomsuddannelse

fra Sofie Rifbjerg Efterskole efter endt skoleår 2017/2018.

10 . klasses tilbud – EUD og kommunale 2
EGU – Erhvervsfaglig grunduddannelse 8
STU – Særlig tilrettelagt uddannelse 11
Anden efterskole 2
Frie Fagskoler 1
EUD – Erhvervsuddannelsen 4
Mesterlærer 0
Produktionsskole 17
Sofie Rifbjerg Efterskole 41
Opholdssted med skoletilbud 0
Kommunale skoletilbud 0
*Ved ikke 8

*Kommunen til eleven har ikke afsluttet sagsbehandlingen af kommende tilbud til eleven.

Den 2. juli 2018

Dorte Bondo
Forstander.