UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 2020

Redegørelse for fremgangsmåde

Arbejdet med undervisningsmiljøvurdering på Sofie Rifbjerg Efterskole tager afsæt i elevholdet 2019/20 og blev afviklet i maj 2020.

Formålet er at kortlægge undervisningsmiljøet både hvad angår det fysiske, psykiske og æstetiske miljø og med baggrund i dette at udarbejde en handleplan til forbedring af de områder, der måtte trænge til dette. Når man arbejder med undervisningsmiljøvurdering på en efterskole, er det vigtigt at huske, at der på en efterskole finder læring sted i døgnets 24 timer i en kombination mellem samvær og undervisning. Vi tillader os derfor at betragte en undervisningsmiljøvurdering på en efterskole som en vurdering, der skal omfatte hele skolens læringsmiljø.

Endelig skal man ved både udarbejdelse og læsning af skolens undervisningsmiljøvurdering være opmærksom på, at Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige behov. Et af de områder vores elever har svært ved, er at isolere øjeblikkelige personlige følelser fra en helhedsopfattelse. Det kan derfor være nødvendigt at tolke på elevernes besvarelser og ønsker. Dette betyder dog ikke, at vi ikke anerkender vores elevers opfattelser og følelser som ægte og vigtige for undervisningsmiljøet.

Eleverne har ved udfyldelsen af skemaerne haft mulighed for at få hjælp til at læse og forstå spørgeskemaerne.

Spørgeskema og resultat i PDF

Konklusion på undersøgelse

Overordnet set udtrykker eleverne en stor tilfredshed med skolen, og eleverne er trygge ved de voksne på skolen. Eleverne føler sig taget alvorligt, og føler at der er plads til dem og deres behov på skolen.

Eleverne har det i overvejende grad godt med hinanden. Det fremgår dog af undersøgelsen, at skolens arbejde mod mobning ikke er tilstrækkeligt. For stor en del af eleverne har enten selv været udsat for mobning på skolen, eller har oplevet at andre elever er blevet udsat for mobning. Ca hver 3. elev mener, at de på et eller andet tidspunkt har oplevet mobning på skolen.

Elevernes oplevelse af forholdet til lærerne er i overvejende grad positivt. Det styrkede relationsarbejde har tydeligvis båret frugt og viser, at det fortsat er vigtigt, at bevare fokus på dette område. Besvarelserne er dog præget af mange ”ved ikke” svar.​

Elevernes måde at tiltale hinanden og sproget generelt mellem elev og lærer har været et indsatsområde på skolen i længere tid. Det er positivt at se, at eleverne generelt oplever at sproget på skolen er pænt. Undersøgelsen viser dog, at selvom eleverne er blevet bedre til at tale pænt til hinanden, er der stadig noget at arbejde med for 15 pct af eleverne, som ikke mener, at de selv taler pænt til andre.

Eleverne er i overvejende grad tilfredse med undervisningen. Vi vurderer selv, at det er godt, at så mange af vores elever oplever, at undervisningen giver udbytte, og at de føler sig respekteret af lærerne. Mange af vores elever har før deres ophold på Sofie Rifbjerg Efterskole haft mange skolemæssigt dårlige oplevelser, hvilket gør, at deres normale tilgang til undervisning og pædagogisk personale/lærere bestemt ikke er positivt. Dette sætter undersøgelsens resultat i relief. Igen er besvarelserne præget af mange ”ved ikke” svar. Dette giver anledning til at overveje, om ikke netop ”ved ikke” kolonnen skal udelades ved næste undervisningsmiljøvurdering, da eleverne derved tvinges til at tage stilling.

Eleverne er i overvejende grad tilfredse med skolens fysiske rammer, men undersøgelsen giver også belæg for, at der er plads til forbedringer på dette område. Eleverne giver bl.a udtryk for, at der mangler områder hvor man kan være i fred og ro. 12 procent af elever er ligeledes utilfredse med rengøringen på toiletterne. Det er eleverne selv, som gør rent på egne toiletter.

Handleplan

Generelt giver undersøgelsens mange ”ved ikke” svar anledning til at konkludere, at vi ved næste undervisningsmiljøvurdering skal bruge mere tid på undersøgelsen, evt en emnedag om trivsel og miljø.

Så længe antallet af elever, som har været udsat for,- eller har oplevet mobning ikke er nul procent, må vi på skolen arbejde videre, – og mere intenst mod mobning. Det er vigtigt i en undersøgelse som denne at sikre sig, at eleverne alle kender forskel på mobning og drillerier, og at eleverne kender skolens mobbepolitik. Der vil fortsat blive arbejdet med emnet i faget Livskundskab og generelt i skolens hverdag. Elevrådet vil også fortsat være inddraget i arbejdet.

Omkring skolens fysiske rammer vil skolens elevråd blive inddraget i arbejdet. Det skal dog bemærkes, at skolen har til huse i nogle ældre folkeskolebygninger, og at der løbende bliver forbedret på de fysiske rammer. Om kort tid tages første spadestik til et større byggeri, som bl.a skal give eleverne bedre forhold i spisesituationer og bedre indendørs bevægelsesmuligheder. Når byggeriet er færdigt, vil der blive frigivet mere plads andre steder indendørs, så mulighederne for at finde fred og ro bliver betydeligt bedre.​

​Følg os på Facebook:

​OPLYSNINGER

Brarupvej 2 – 12

4840 Nørre Alslev

Telefon: 54 43 21 26

Vagttelefon: 20 92 11 18

Email: kontor@sofierifbjerg.dk

sikkermail@sofierifbjerg.dk

CVR nr. 14618600

​OM SKOLEN

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.