​UNDERVISNINGSEVALUERING OG -OPFØLGNING

Kompetencerne måles ud fra definitionerne:​

KAN​

KAN NÆSTEN​

KAN MED HJÆLP​

KAN IKKE ENDNU​

Som tager sit afsæt i skolens pædagogiske strategi om at udvikle eleverne via ”nærmeste udviklings zone” (Vygtotsky).

Ved de fag som eleverne undervises i foretages også realkompetencevurdering ud fra fagets mål og indholdsplan. Dette gøres ved hver afslutning af en periode. Skoleåret er delt op i tre perioder.

Vi har evalueret elevernes realkompetenceskemaer og vurdere, at alle elever har udviklet sig og oplevet en progression i et eller flere fag eller områder. Vi vurdere, at metoden har en positiv virkning på eleverne som oplever og reflekterer ved samtalerne over, at de selv oplever forbedring. En refleksion som også danner udgangspunkt på de områder hvor eleven har behov for at rette et særligt fokus.

Vi vurderer fremadrettet, at vore spørgsmål i skemaerne som elever og lærere besvare, kan være svære for eleven at forstå og det derfor tager megen tid at forklare eleven meningen med spørgsmålet.

Som følge heraf er der nedsat en arbejdsgruppe, hvis kommissorium er at formulere vore spørgsmål enkelt, skarpt og i et hverdagssprog.

Fokusområde er spørgsmål til de sociale og personlige kompetencer.​

​Følg os på Facebook:

​OPLYSNINGER

Brarupvej 2 – 12

4840 Nørre Alslev

Telefon: 54 43 21 26

Vagttelefon: 20 92 11 18

Email: kontor@sofierifbjerg.dk

sikkermail@sofierifbjerg.dk

CVR nr. 14618600

​OM SKOLEN

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.