FULDFØRELSESFREKVENS 2021/2022

Gennemførelses- og frafalds frekvens på Sofie Rifbjerg Efterskole i skoleåret 2021 til 2022.

I skoleåret 2021 -2022 er 104 elever optaget og startet på skolen.

93 elever startede den 11. august 2021. De øvrige elever er kommet til i løbet af skoleåret.

Ud af disse elever har 88 elever gennemført og afsluttet deres skoleophold den 25. juni 2022.

​​

Vores gennemførelsesprocent er 94,6. Det er en forringelse på 2,1% i forhold til sidste skoleår.

I dette skoleår er 16 elever stoppet. Syv elever blev udskolet eller hjulpet til andet skoletilbud i løbet af skoleåret. Nogle som følge af brud på skolens leveregler mens det for andre ikke var en tilpas udfordring at være efterskoleelev i vores rammer. Det blev vurderet, at de havde større støttebehov, end vi som specialefterskole kan tilbyde.

9 elever er stoppet af egen beslutning– nogle har ønsket et andet skoletilbud, mens  efterskolemiljøet for nogle har været for stor en udfordring for dem. Flere af dem har haft det svært efter Corona, og det har været en for stor omvæltning for dem. De har derfor ikke følt sig klar til at gå på efterskole. En enkelt elev valgte ikke at starte op på efterskolen, da han ikke følte sig klar til at komme væk hjemmefra.

Vi arbejder forsat på at nå vores vision og vi arbejder for at alle elever som vi optager får et godt og succesfyldt efterskoleophold. Når en elev udskoles forsøger vi at vende enhver situation og mulighed samt hører alle parter. Alle inviteres til et udskolings-møde. 

Målet er en gennemførelsesprocent på 100, som vi skal arbejde frem mod via vores vision. Samtidig er det vigtige at elevernes trivsel og udvikling vægtes højest.

”Sofie Rifbjerg Efterskole vil være Danmarks bedste specialefterskoler til individuel udvikling. Vi sætter eleven i centrum, finder potentialet og skaber tydelige resultater. Vi ved hvad vi kan og vi ved, hvad vi ikke kan”.

Vi er stærke på fritidsdelen. Vi skaber rammer og relationer hele døgnet. Vi bruger hinandens kompetencer og faglighed. Vi sikre elevens trivsel og faglighed”.

Vi arbejder med flere pædagogiske værktøjer – herunder Robusthed.dk og Social Tænkning som flere og flere elever tager til sig og bruger flittigt. Det er vores store ønske at skabe flere og individuelle muligheder for vores elever, for der igennem at fremme fuldførelsesfrekvensen. 

​Følg os på Facebook:

​OPLYSNINGER

Brarupvej 2 – 12

4840 Nørre Alslev

Telefon: 54 43 21 26

Vagttelefon: 20 92 11 18

Email: kontor@sofierifbjerg.dk

sikkermail@sofierifbjerg.dk

CVR nr. 14618600

​OM SKOLEN

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.