FULDFØRELSESFREKVENS 2020/2021

Gennemførelses- og frafalds frekvens på Sofie Rifbjerg Efterskole i skoleåret 2020 til 2021.

I skoleåret 2020 -2021 er 98 elever optaget og startet på skolen.

94 elever startede den 12. august 2020. De øvrige elever er kommet til i løbet af skoleåret.

Ud af disse elever har 91 elever gennemført og afsluttet deres skoleophold den 29. juni 2021.

​​

Vores gennemførelsesprocent er 92,9. Det er en forbedring på 2,9,% i forhold til sidste skoleår.

I dette skoleår er 7 elever stoppet. En elev blev udskolet som følge af brud på skolens leveregler mens 4 elever er stoppet af egen beslutning– de har ønsket et andet skoletilbud eller efterskolemiljøet har været for stor en udfordring. To elever er hjulpet videre til et andet tilbud, da de havde større støttebehov, end vi som specialefterskole kan tilbyde. En enkelt elev stoppede efter få uger, og størstedelen af øvrige elever i 1. halvdel af skoleåret.

Vi arbejder forsat på at nå vores vision og vi arbejder for at alle elever som vi optager får et godt og succesfyldt efterskoleophold. Når en elev udskoles forsøger vi at vende enhver situation og mulighed samt hører alle parter. Alle inviteres til et udskolings-møde. 

Målet er en gennemførelsesprocent på 100, som vi skal arbejde frem mod via vores vision. Samtidig er det vigtige at elevernes trivsel og udvikling vægtes højest.

”Sofie Rifbjerg Efterskole vil være blandt Danmarks bedste specialefterskoler til individuel udvikling. Vi sætter eleven i centrum, finder potentialet og skaber tydelige resultater. Vi ved hvad vi kan og vi ved hvad vi ikke kan”.

Vi er stærke på fritidsdelen. Vi skaber rammer og relationer hele døgnet. Vi bruger hinandens kompetencer og faglighed. Vi sikre elevens trivsel og faglighed”.

Vi arbejder med flere pædagogiske værktøjer – herunder Robusthed.dk og Social Tænkning som flere og flere elever tager til sig og bruger flittigt. Det er vores store ønske at skabe flere og individuelle muligheder for vores elever, for der igennem at fremme fuldførelsesfrekvensen. 

Med venlig hilsen

Malene Frank

Forstander.​

​Følg os på Facebook:

​OPLYSNINGER

Brarupvej 2 – 12

4840 Nørre Alslev

Telefon: 54 43 21 26

Vagttelefon: 20 92 11 18

Email: kontor@sofierifbjerg.dk

sikkermail@sofierifbjerg.dk

CVR nr. 14618600

​OM SKOLEN

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.