FULDFØRELSESFREKVENS 2019/2020

Gennemførelses- og frafalds frekvens på Sofie Rifbjerg Efterskole i skoleåret 2019 til 2020.

Den 1. september 2020

I skoleåret 2019 -2020 er 100 elever optaget og startet på skolen.

94 elever startede den 11. august 2019. De øvrige elever er kommet til i løbet af skoleåret.

Ud af disse elever har 90 elever gennemført og afsluttet deres skoleophold den 27. juni 2020.

Vores gennemførelsesprocent er 90,0. Det er en forbedring på 1,34% i forhold til sidste skoleår.

I dette skoleår er 4 elever blevet udskolet som følge af brud på skolens leveregler mens 7 elever er stoppet af egen beslutning– de har ønsket et andet skoletilbud, fået læreplads eller efterskolemiljøet har været for stor en udfordring. En enkelt elev stoppede efter få uger, og størstedelen af øvrige elever i 1. halvdel af skoleåret.

Vi arbejder forsat på at nå vores vision og vi arbejder for at alle elever som vi optager får et godt og succesfyldt efterskoleophold. Når en elev udskoles forsøger vi at vende enhver situation og mulighed samt hører alle parter. Alle inviteres til et udskolings-møde.​

Målet er en gennemførelsesprocent på 100, som vi skal arbejde frem mod via vores vision.

”Sofie Rifbjerg Efterskole vil være blandt Danmarks bedste specialefterskoler til individuel udvikling. Vi sætter eleven i centrum, finder potentialet og skaber tydelige resultater. Vi ved hvad vi kan og vi ved hvad vi ikke kan.

Vi er stærke på fritidsdelen. Vi skaber rammer og relationer hele døgnet. Vi bruger hinandens kompetencer og faglighed. Vi sikre elevens trivsel og faglighed”.

Vi arbejder med flere pædagogiske værktøjer – herunder Robusthed.dk og Social Tænkning som flere og flere elever tager til sig og bruger flittigt. Det er vores store ønske at skabe flere og individuelle muligheder for vores elever, for der igennem at fremme fuldførelsesfrekvensen.

Med venlig hilsen

Malene Frank

Forstander.​

​Følg os på Facebook:

​OPLYSNINGER

Brarupvej 2 – 12

4840 Nørre Alslev

Telefon: 54 43 21 26

Vagttelefon: 20 92 11 18

Email: kontor@sofierifbjerg.dk

sikkermail@sofierifbjerg.dk

CVR nr. 14618600

​OM SKOLEN

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.