Jagttegn

Det faglige mål med jagttegnsundervisningen er først og fremmest at gennemgå det stof, der kræves for at bestå den tvungne jagtprøve, for derved at give eleverne mulighed for at erhverve jagttegn. Desuden sigter undervisningen mod, at kommende jægere tilegner sig viden om emner, der ikke direkte er indeholdt i prøven, men som kan være eleverne til glæde, når de efter endt prøve skal til at dyrke jagtens mange facetter.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk, og omfatter emner som:

  • Lov om jagt og vildtforvaltning.
  • Våbenlov og kendskab. Vildtkendskab. Vildtbiologi. Sikkerhed under jagt.
  • Jagtetiske principper.
  • Praktisk færdighed i håndtering og skydning med haglgevær.
  • Afstandsbedømmelse.

Der vil også blive indlagt nogle jagtdage, hvor eleverne kommer med ud og deltager i forskellige jagtformer, samt dage med håndtering og bearbejdning af vildtet efter at det er skudt.
Undervisningen tilrettelægges så eleverne hver gang både modtager praktisk og teoretisk undervisning.

  • Lærebogen gennemgås i små etaper.
  • Vi ser på dias, og film om jagtforberedelse.
  • Lærer at håndterer skydevåben i praksis.
  • Lærer afstandsbedømmelse i forskellige terræner.
  • Gennemgår og taler om spørgsmålene der indgår i pensum til jagtprøven.