​FORÆLDRESAMARBEJDE

På Sofie Rifbjerg Efterskole ser vi samarbejdet med elevernes hjem som utroligt væsentligt for at svære situationer kan imødegås, og at den erfaring og det kendskab, forældre naturligvis har til deres unge, kan komme skolen gavn.

Derfor er det vigtigt for os, at kommunikationen mellem skole og hjem foregår så let som muligt.

Vi tager ansvaret for de betroede guldklumper meget alvorligt og prøver at finde en balance mellem at informere rigeligt og informere rimeligt. Forældres behov for information er forskellige og vi indbyder til, at man kommunikerer sine behov til skolen

Som forældre kan man forvente flg. fra skolen:

 • Kort møde med kontaktlærer første skoledag ved gennemgang af værelse og drøftelse af særlige hensyn til den enkelte elev.
 • Lærere, der tager deres ansvar for nærhed og voksenansvar alvorligt.
 • Kontakt fra skolen i løbet af de to første uger. Herefter kontakt hver 3.- 4. uge, med mindre noget presserende nødvendiggøre yderligere kontakt.
 • Statussamtaler/forældremøde med kontaktlærer op til efterårsferien og igen i marts måned. Her rundes trivsel, faglig- og personlig udvikling.
 • Skriftelig statusrapport først i februar måned.
 • Invitation til arrangementer på skolen.
 • Teaterforestilling.
 • Julebazar.
 • Dimission.
 • Adgang til ForældreIntra.
 • Informationer fra elevens lærere.
 • Hurtigere information fra skolen.
 • Relevante dokumenter og informationer.​

Som skole forventer vi af elevernes forældre:

 • at forældrene ser samarbejdet med skolen som væsentligt for et succesfuldt ophold
 • orienterer skolen om væsentlige aspekter for elevens trivsel:
  • faglige udfordringer.
  • sociale aspekter.
  • vigtige familiære hændelser.
  • særlige hensyn, der skal tages fra skolens side.
  • også de historier, man helst vil tage afstand fra, men som man må forvente vil indvirke på elevens trivsel.​

​Følg os på Facebook:

​OPLYSNINGER

Brarupvej 2 – 12

4840 Nørre Alslev

Telefon: 54 43 21 26

Vagttelefon: 20 92 11 18

Email: kontor@sofierifbjerg.dk

sikkermail@sofierifbjerg.dk

CVR nr. 14618600

​OM SKOLEN

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.