OPTAGELSESPROCEDURE

Kom og oplev det hele selv.

For at blive elev på Sofie Rifbjerg Efterskole, skal du besøge os sammen med dine forældre eller en anden voksen.

Inden et besøg, skal I ringe og lave en besøgsaftale, så vi er klar til at modtage jer med rundvisning, kaffe og lidt spiseligt.

Besøget indeholder en individuel samtale med mulighed for uddybende spørgsmål og snak om eventuel optagelse. Herefter er der rundvisning, hvor skolens dagligdag kan opleves.​

Efter mødet udleveres en ansøgningsblanket og div. andre papirer.

Optagelsesprocedure

Når skolen har modtaget ansøgningsblanket i udfyldt og underskrevet stand,-og eventuelle papirer fra PPR, bekræfter skolen modtagelsen, og skolen fremsender et udkast til en skolekontrakt,- hvis der er ledige pladser, og anmoder samtidig om betaling af indmeldelsesgebyr. Først når skolekontrakten er modtaget retur i underskrevet stand og indmeldelsesgebyr er modtaget, er der reserveret plads til eleven på det ønskede kursus.​

​Følg os på Facebook:

​OPLYSNINGER

Brarupvej 2 – 12

4840 Nørre Alslev

Telefon: 54 43 21 26

Vagttelefon: 20 92 11 18

Email: kontor@sofierifbjerg.dk

sikkermail@sofierifbjerg.dk

CVR nr. 14618600

​OM SKOLEN

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.