LIVSKUNDSKAB

Førsteårseleverne vil i to lektioner om ugen blive præsenteret for faget livskundskab. I livskundskabstimerne vil eleverne blive udfordret på deres holdninger inden for emner som:

  • Tro
  • Etik og moral
  • Tilgivelse
  • Livsværdier
  • Godt og ondt
  • Fællesskab

Der er ikke noget fast pensum, men det er et fag, hvor man har tid og mulighed for at gå i dybden med noget, som er interessant eller aktuelt. Eleverne vil igennem spil og oplæg blive udfordret på deres holdninger.

Der vil blive læst og set relevant stof fra diverse medier. Formålet med både medborgerskab og livskundskab er at eleverne bliver klædt på til at tage aktiv del i det danske samfund. At eleverne bliver klogere på, hvilke muligheder og forpligtelser der er ved at leve i et demokrati, men også med forståelse af vigtigheden af at kunne acceptere, at andre ikke har samme tro og holdninger som en selv.

Andenårseleverne vil i to lektioner om ugen blive præsenteret for faget medborgerskab. Her vil eleverne igennem samfundsrelevante emner skulle tage stilling til, hvad de selv står for som mennesker. Den demokratiske tanke har en væsentlig plads, så diskussioner/samtaler med respekt for ens modpart vil fylde meget. Eleverne vil igennem spil og oplæg blive udfordret på deres holdninger.

Der vil blive læst og set relevant stof fra diverse medier. Der er ikke noget fast pensum, men det er et fag, hvor man har tid og mulighed for at gå i dybden med noget som er interessant eller aktuelt.​

​Følg os på Facebook:

​OPLYSNINGER

Brarupvej 2 – 12

4840 Nørre Alslev

Telefon: 54 43 21 26

Vagttelefon: 20 92 11 18

Email: kontor@sofierifbjerg.dk

sikkermail@sofierifbjerg.dk

CVR nr. 14618600

​OM SKOLEN

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.