​BOGLIG UNDERVISNING

Undervisningen i dansk og matematik foregår på niveaudelte hold på Sofie Rifbjerg Efterskole. Der undervises på alle niveauer fra 1. til 10 kl. Skolen er prøvefri, men der tilbydes undervisning til FP9 og FP10(Folkeskolens prøver 9. og 10. klasse) i fagene dansk, matematik og engelsk. Holdstørrelserne i dansk og matematik er på 14-18 elever, og generelt er der 2 lærere på hvert hold.

Antallet af undervisningstimer i dansk og matematik afhænger af, hvilken linje man vælger på SRE. På den almene linje har eleverne 155 minutter dansk og 155 minutter matematik om ugen. Derudover kan eleverne vælge f.eks ekstra matematik eller læsekursus i valgfagsmodulerne. På FP-linjen har eleverne 335 minutter dansk og 245 minutter matematik om ugen. Her kan eleverne ligeledes vælger f.eks ekstra matematik i valgfagsmodulerne.

Der bruges i overvejende grad IT i undervisningen.

​Følg os på Facebook:

​OPLYSNINGER

Brarupvej 2 – 12

4840 Nørre Alslev

Telefon: 54 43 21 26

Vagttelefon: 20 92 11 18

Email: kontor@sofierifbjerg.dk

sikkermail@sofierifbjerg.dk

CVR nr. 14618600

​OM SKOLEN

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.