Fuldførelsesfrekvens 2017/2018

Gennemførelses- og frafalds frekvens på Sofie Rifbjerg Efterskole i skoleåret 2017 til 2018.
Den 2. juli 2018

I skoleåret 2017 til 20178 er 96 elever optaget og startet på skolen.
90 elever startede den 13. august 2017. De øvrige elever er kommet til i løbet af skoleåret.
Ud af disse elever har 85 elever gennemført og afsluttet deres skoleophold den 30. juni 2018.

Vores gennemførelsesprocent er 88,54. Det er en forbedring på 4,54% i forhold til sidste skoleår.

I dette skoleår er 1. elever blevet ud skolet som følge af brud på skolens leveregler.

5. elever er stoppet af egen drift – de har ønsket et andet skoletilbud, vores miljø har været for stort med mange indtryk. 2. elever stoppede allerede efter hhv. 1. og 4. uger.

Vi arbejder forsat på at nå vores vision og vi arbejder for at alle elever som vi optager får et godt og succesfyldt efterskoleophold. Når en elev ud skoles forsøger vi at vende enhver situation og mulighed samt hører alle parter.

Jeg mener, at vi lykkedes meget langt og vi er stolte af vores gennemførelses procent på 88,54. Men vi arbejder og vil gerne nå længere, gerne, at 100% af eleverne gennemfører deres efterskoleår.

Vision:

Sofie Rifbjerg Efterskole vil være blandt Danmarks bedste specialefterskoler til individuel udvikling. Vi sætter eleven i centrum, finder potentialet og skaber tydelige resultater. Vi ved hvad vi kan og vi ved hvad vi ikke kan.

Vi er stærke på fritidsdelen. Vi skaber rammer og relationer hele døgnet. Vi bruger hinandens kompetencer og faglighed. Vi sikre elevens trivsel og faglighed.

Vi arbejder med flere pædagogiske værktøjer – herunder Robusthed.dk, som flere og flere elever tager til sig og bruger flittigt. Det er vores store ønske at skabe flere og individueller muligheder for vores elever der fremmer fuldførelses frekvens.

Med venlig hilsen
Dorte Bondo
Forstander.