Biologi

Formålet med biologiundervisningen på Sofie Rifbjerg Efterskole er, at eleverne opnår en forståelse for sammenhængen mellem faget biologi og elevernes verden, lokalt såvel som globalt samt at eleverne kan finde og bruge relevant information til at skabe sammenhæng.

Målet er at eleverne lære væsentlig viden om biologiske processer der sætter eleverne i stand til at forholde sig til deres omverden ud fra et biologisk perspektiv. At eleverne opnår en forståelse for den verden de lever i og den påvirkning vi som mennesker har på dyre og planteliv samt på hele jordens økologi herunder global opvarmning og dennes påvirkning af biologiske processer.

Eleverne skal blandt andet arbejde med

 • Forståelse af væsentlige kredsløb på jorden
 • Hvordan kroppen fungere og respondere på forskellige input
 • En overordnet forståelse for kroppen
 • Evolution, Darwins finker
 • Fødekæder
 • Celledeling, kønnet og ukønnet
 • Livets opståen
 • Husdyr – herunder produktion
 • Bakterier og mikrober
 • Enzymer
 • Nerver